+48 570 670 820 exinair@op.pl
  • 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem


Szkolenie podstawowe do licencji turystycznej PPL(A)

Szkolenie zaczyna się od szkolenia teoretycznego w ilości 100 godzin wykładów w szkoleniu stacjonarnym lub 35 godzin wykładów oraz 65 godzin samokształcenia w szkoleniu „na odległość“ .

Po szkoleniu teoretycznym i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych w szkole lotniczej ATO Exin, otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu teoretycznego kursu do licencji PPL(A) i można przystąpić do szkolenia praktycznego.

Czytaj więcej...

Szkolenie do uzyskania licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A)

Osoba ubiegająca się o licencję CPL(A) musi mieć skończone 18 lat.

Przed rozpoczęciem szkolenia do licencji zawodowej CPL(A), kandydat powinien posiadać :

  • licencję pilota turystycznego PPL(A);
  • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1;
  • nalot 150 godzin jako pilot samolotu;

Szkolenie to składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Czytaj więcej...

Szkolenie do uzyskania licencji ATPL(A)

Szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji ATPL(A) które jest prowadzone w szkole lotniczej ATO Exin, gdzie ilość godzin szkolenia teoretycznego uzależniona jest od posiadanej licencji i uprawnień.

Szkoła lotnicza ATO EXIN prowadzi Szkolenia do uprawnień wpisywanych do licencji:

Szkolenia modułowe do uprawnień IR(A), szkolenie instruktorów samolotowych FI(A), szkolenie kandydatów na instruktorów STI(A), szkolenie do uzyskania uprawnienia MEP(L), szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów nocnych, szkolenia na nowy typ samolotu w klasie SEP(L) w dzień i w nocy.

 

1 - Szkolenia modułowe do uprawnień IR(A)

jest to wyszkolenie pilota do poziomu umiejętności niezbędnych do pilotowania samolotów w lotach IFR (Instrument Flight Rules)oraz w warunkach meteorologicznych do wykonywania lotów tylko według wskazań przyrządów (IMC- Instrument Meteorological Conditions).

Szkolenie teoretyczne IR(A) składa się z 150 godzin wykładów i ćwiczeń.

Ukończenie teoretycznego szkolenia ATPL(A), upoważnia do rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla uzyskania uprawnienia IR(A)

Szkolenie praktyczne składa się z dwóch modułów,(moduł podstawowy i moduł proceduralny), które można zrealizować oddzielnie lub w połączeniu. W szkoleniu tym wykonywane są loty na symulatorze Lotu FNPT II
w ilości 35 godz, oraz na samolocie 15 godzin. Po zakończeniu szkolenia praktycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego LKE.

2 - Szkolenie instruktorów samolotowych FI(A)

Celem szkolenia jest przekazanie szkolonym Kandydatom/Pilotom, wiedzy oraz umiejętności nauczania w zakresie szkolenia do licencji LAPL(A), PPL(A), CPL(A), oraz w zakresie szkolenia do innych uprawnień jeśli spełnili dodatkowe warunki wynikające z przepisu.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 125 godzin wykładów oraz ćwiczeń z zakresu procesu uczenia się, procesu nauczania i metodologii nauczania procesu lotniczego.

W szkoleniu praktycznym kandydat na instruktora musi wylatać minimum 30 godzin na samolocie.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego LKE.

3 - Szkolenie kandydatów na instruktorów STI(A)

Jest to szkolenie do prowadzenia praktycznego szkolenia naziemnego w symulatorze lotu FNPT II i opanowania przez niego podstawowych umiejętności instruktora w lotach według wskazań przyrządów.

4 - Szkolenie do uzyskania uprawnienia MEP(L)

Jest to szkolenie po zakończeniu którego uzyskuje się uprawnienie do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych.

5 - VFR noc - Szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów nocnych,

6 - Szkolenia na nowy typ samolotu w klasie SEP(L) w dzień i w nocy.